Polityka poufności

Naszym założeniem jest to, aby klient mógł się skupić na prowadzeniu swojej firmy i jej rozwoju Polityka poufności, której przestrzegamy zapewnia Państwu wysoki komfort współpracy z biurem
Stosujemy wyłącznie licencjonowane oprogramowanie, a więc ich ciągłe aktualizacje gwarantują nie tylko dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, ale i właściwy poziom bezpieczeństwa Państwa danych. Ciągłość obsługi informatycznej w firmie gwarantuje sprawne i bez zbędnych przestojów funkcjonowanie biura rachunkowego, jak i profesjonalne zabezpieczenie Państwa danych.

Wszystkie dokumenty księgowe związane z bieżącym rokiem rozrachunkowym zgodnie z postanowieniami umowy będą znajdować się tylko w siedzibie naszego Biura Rachunkowego. O ich lokalizacji poinformowany zostaje na piśmie właściwy Urząd Skarbowy. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich dokumentów w godzinach pracy biura, oraz uzyskania bieżących i wyczerpujących informacji związanych ze swoją dokumentacją osobiście w siedzibie naszego biura. Po zakończeniu roku rozliczeniowego dokumentacja związana z obsługą księgową prowadzoną przez Biuro Rachunkowe PROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią na rzecz podmiotu lub osoby fizycznej zdawana jest klientowi do dalszego przechowywania na podstawie stosowanego protokołu na piśmie.

Warunki odpowiedzialności naszego Biura zawarte są w podpisywanej z każdym klientem umowie o świadczeniu usług.

Biuro nasze posiada polisę ubezpieczeniową, dajemy więc Panstwu jeszcze więcej pewności z tytułu naszej pracy. W ramach podpisanej z nami umowy obsługujemy również wszelką korespondencję z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez firmę, związaną z prowadzeniem obsługi księgowej. Dzięki temu gwarantujemy poprawność merytoryczną i formalno-prawną wszelkich oficjalnych firmowych pism. W ramach naszej umowy zapewniamy również przeszkolenie zgodne z wymaganymi procedurami obiegu dokumentacji księgowej, by wszystkie ważne dokumenty docierały do nas na czas i były księgowane w terminie.