Księgi Handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych  w zakresie pełnej księgowość zgodnie z ustawa o rachunkowości.
W szczególności
usługa ta obejmuje: