Raportowanie i kontroling

Raportowanie i kontroling

Zakres usług obejmuje:

Możliwe jest także sporządzanie dowolnych raportów obejmujących dane przychodowe, kosztowe
i bilansowe według potrzeb klienta.