Usługi księgowo-kadrowe

Użyczenie adresu

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga obecnie  w każdym przypadku posiadania  biura. Oferujemy w związku z tym usługę użyczenia adresu, która obejmuje: korzystanie z adresu, odbiór korespondencji i przekazywanie jej w sposób ustalony z użytkownikiem. Usługa ta pozwala na dosyć istotne obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotu.